Talere

(Ret til ændringer forbeholdes).

Allan Wade (CA)

Allan Wade, PhD, bor på Vancouver Island, hvor han arbejder som famileterapeutisk konsulety og selvstændig forsker med primær interesse i at adressere vold i bred forstand.

Allan er mest kendt for at udvikle metoden Response-Based Practice. I første omgang sammen med Linda Coates og Nick Todd, senere med Cathy Richardson, Ann Maje Raider og Shelly Bonnah. Allan arbejder i stort omfang med oprindelige samfund i Canada og med 'ofre' for vold og 'voldsudøvere'. Han forsker desuden i sammenhængen mellem vold og sprog og fungerer som konsulent på internationalt niveau for en lang række organisationer, der på forskellig vis er involveret i sager om vold.

Catherine Richardson/Kinewesquao (CA)

Dr. Catherine Richardson/Kinewesquao er terapeut, forsker, aktivist og forfatter. Hun er leder af First Peoples Studies ved Concordia University i Montreal og medstifter af Centre for Response-Based Practice. Cathy er Métis og af Cree, Dene og Gwichin herkomst. Hun underviser socialarbejdere og -rådgivere og fremmer systemforandring og dekolonisering i alle områder af socialforvaltninger.

Cathy er forskningsleder for en række aktueller studier, bl.a. Quebec Youth Network Chair, Canadian Domestic Homicide Prevent Initiative with Vulnerable Populations samt for dokumenteringen af lovende praksisser i FRIDAA. Cathy modtog Canadian Counselling and Psychotherapy Association Indigenous Practice Award i 2019 og hun er medorganisator på Dignity-konferencerne. Hun arbejder pt. på tre bøger, der udkommer i 2020. Cathy var kandidat for Green Party ved provinsvalget i Quebec i 2018.

Floretta Boonzaier (SA)

Floretta Boonzaier er professor i Psykologi ved University of Cape Town og med-leder af Hub for Decolonial Feminist Psychologies in Africa. Hun arbejder med - og underviser i -feministiske, kritiske, sociale og dekoloniale psykologier med særlig interesse i intersektionelle subjekter, kønnede og seksuelle identiteter, paticipatoriske metodologier samt kønnet og seksualiseret vold.

Hun er medforfatter til South African Women Living with HIV: Global lessons from local voices  (Indiana University Press, 2014) og skrev for Women Voicing Resistance: Discursive and Narrative explorations ( Routledge, 2014), der vandt the Distinguished Publication Award of the Association for Women in Psychology i 2015. Andre antologier er bl.a. The Gender of Psychology  (sammen med Shefer & Kiguwa) (Juta, 2006), Engaging youth in activism, research and pedagogical praxis. Transnational and intersectional perspectives on gender, sex and race  (sammen med Shefer, Hearn & Ratele) (Routledge, 2018) og Decolonial Feminist Community Psychology  (sammen med van Niekerk) (Springer, 2019).

I 2009 modtog Floretta et UCT Mandela Fellowship ved Harvard University og i 2015 modtog hun et Sheila Biddle Ford Foundation Fellowship ved the W.E.B. Du Bois Institute på Hutchins Center for African and African American Research ved Harvard University. Hun er tidligere modtager af den næstbedste placering i South African Department of Science and Technology’s Women in Science Awards i kategorien Distinguished Young Woman Researcher in the Social Sciences or Humanities. Hun er tidligere bestyrelsesmedlem i NGO'en RAPCAN, Resources aimed at the Prevention of Child Abuse and Neglect , og sidder pt. i bestyrelsen for the Centre for Narrative Research  ved University of East London, UK. Hun har været bestyrelsesformand i bestyrelsen for African Gender Institute ved University of Cape Town og med-formand for Global Africa Group  i Worldwide Universities Network. Floretta er pt. direktionsmedlem for Sexuality and Gender Division i Psychological Society of South Africa.

Frank Mullane (UK)

Frank er CEO for Advocacy After Fatal Domestic Abuse (AAFDA), der blev grundlagt i 2008. Centeret arbejder med anmeldelser af drab i nære relationer og giver specialiseret peer support. Frank var med til at sikre, at Domestic Homicide Reviews (DHRs) blev indført ved lov i UK, han hjalp den britiske regering med at udvikle modellen og arbejder fortsat tæt sammen med det britiske indenrigsministerium i forhold til at udvikle metodologien.

Fra dets start i 2011 har AAFDA været medlem af det nationale panel der kvalitetssikrer DHRs, og Frank er desuden udnævnt af det britiske indenrigsministerium til at vurdere DHRs i panelet, ligesom han underviser andre i at udføre dem. Siden 2011 har Frank vurderet ca. 700 DHRs. Frank er desuden medlem af det nationale Victims' Panel, hvis formand er den britiske justitsminister og han var en del af vurderingspanelet i forbindelse med rekrutteringen af den første Domestic Abuse Commissioner nogensinde.

Han er medforfatter til bogen Domestic Abuse, Homicide and Gender: Strategies for Policy and Practice (2014) og er forfatter til flere kapitler i en række bøger, bl.a. i Domestic Homicide and Death Reviews (2017) og When Parents Kill Children (2018). Frank har desuden udviklet en unik model, der hjælper familier i forbindelse med anmeldelser af drab i nære relationer. Han er Honorary Fellow ved University of Gloucestershire for sit fremragende arbejde med vold og drab i nære relationer og var taler til den tredje europæiske konference om vold i nære relationer i Oslo i 2019.

Franks søster Julia og hans nevø William Pemberton blev dræbt i 2003. Frank har tidligere arbejdet som forretningskonsulent og er autoriseret revisor.

Kate Alexander (AUS)

Kate Alexander er Senior Practitioner, Office of the Senior Practitioner (OSP) for NSW Department of Communities and Justice. Rollen som OSP indebærer at inspirere til, indflyde på samt anmelde praksis i Børne- og Ungdomsforvaltninger. Kate er ansvarlig for OSP's arbejde i anmeldelserne af børns død, for at lede evidensbaserede tilgange til beskyttelsen af børn og for at facilitere læring gennem konferencer, publikationer og coachingstrategier.

Kate har en Master i Socialt Arbejde (Famileterapi), og har arbejdet indenfor feltet i mere end 25 år - bl.a. som terapeut, med sagsarbejde og med ledelse. Hun er pt. i gang med en PhD ved University of Melbourne med fokus på beslutningsprocesser i børneforvaltingerne.

I juni 2018 modtog Kate en NSW Public Service Medal for sit enestående bidrag til arbejdet i de sociale forvaltninger.

Linda Coates (CA)

Linda har modtaget international anerkendelse fra forskere, jurister, psykologer samt fortalere for voldsramtes rettigheder, for sit arbejde med sammenhængen mellem sprog og vold i forskellige kontekster.

Hun har arbejdet tæt sammen med Allan Wade og Nick Todd i udviklingen af den responsbaserede tilgang til terapi og i arbejdet med voldsramte og voldsudøvere. Hun er desuden lektor i Psykologi ved Okanagan College. Linda har udgivet en lang række artikler og andre publikationer om sammenhængen mellem vold og sprog.

MarieKathrine Poppel (GL)

MarieKathrine Poppel har siden 2007 været lektor på Afdeling for Sociale Forhold, Institut for Socialvidenskab, Økonomi og Journalistik ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Hun var leder af Afdeling for Sociale Forhold fra 2012 til 2013.

MarieKathrine er pt. i gang med en PhD om mænds vold mod kvinder i nære relationer i Grønland (afleveres i begyndelsen af 2020). Hun var gæsteforsker på Institut for Kriminologi ved Olso Universitet fra September til Oktober 2008 og gæsteforsker ved University of Victoria, UVIC, Institute of Social Work, Victoria, BC, i September 2010.

MarieKathrine Poppel har udgivet en række artikler og publikationer om ligestilling (bl.a. Are Women Taking over Power and Labour from Men? Gender Relations in Pre- and Post-colonial Greenland (2015), Changes in gender roles in Greenland and perceived contributions to the household (2015) og Citizenship Practices (2014)). Hun har også udgivet en rækker artikler og publikationer om køn og vold og var redaktør på bogen Køn og Vold i Grønland (2005).

MarieKathrine har været en del af forskningsgrupper om ligestilling såvel som vold i nære relationer, og har deltaget i Survey of Living Conditions in the Arctic, SLiCA som en del af den grønlandske forskningsgruppe, som national organisator af regionale interviews og som forfatter af atikler baseret på SLiCA resultater.

Olga Persson (S)

Olga Persson har en baggrund i statskundskab og har stor erfaring og ekspertise indenfor områderne mænds vold mod kvinder, forebyggelse af vold, voldtægt og seksualiserede overgreb på børn, som hun har arbejdet med på både civilsamfunds- og statsligt niveau. Som generalsekretær for Unizon arbejder Olga med advocacy på både nationalt og internationalt niveau, såvel som med uddannelse i de retslige og lovgivningsmæssige systemer samt med kapacitetsopbygning hos Unizons 140 medlemsorganisationer rundt omkring i Sverige. Olga er specialiseret i problematikker omhandlende voldsforebyggelse og maskuliniteter, voldtægt, seksualiserede overgreb og prostitution. Olga har også i flere år arbejdet direkte med voldtægtsofre.

Peter Söderström (S)

Peter Söderström arbejder med ligestilling med særligt fokus på mænds vold mod kvinder og børn. Han er primært optaget af voldsforebyggelse og har et kritisk perspektiv på maskuliniteter. Peter har først og fremmest arbejdet strategisk og analytisk, struktureret samarbejder mellem forskellige myndigheder samt udviklet og implementeret en række forskellige undervisningsaktiviteter og -materiale, undersøgelser og supervision.

Rebecca and Russell Dobash (UK)

Rebecca & Russell Dobash er begge Professor Emeritus ved University of Manchester. De har udgivet 11 bøger og en lang række artikler om vold, køn og drab.

Deres første bog Violence Against Wives  (Free Press, 1979) var banebrydende og var en del af etableringen af forskningsfeltet om vold mod kvinder. Women, Violence and Social Change , (Routledge, 1992) undersøgte 'bevægelsen af voldsramte kvinder' i UK & USA. Women Viewing Violence , skrevet sammen med Philip Schlesinger and C. Kay Weaver (British Film Institute, 1992) undersøgte kvinders syn på vold mod kvinder i medierne. Changing Violent Men (Sage, 2000) evaluerede typen og effektiviteten af initiativer rettet mod mænd dømt for vold mod en kvindelig partner. When Men Murder Women (Oxford University Press, 2015) inkluderer: Nære partnerdrab, seksualiserede drab, drab på ældre kvinder og gerningsmændenes livsforløb fra barndom til voksenliv og i fængslet.

Male-Male Murder (Routledge, 2020), undersøger fem former for mand-mand drab: (Konfrontatorisk/krigerisk; drab for økonomisk profit; familiedrab; seksualiserede drab; drab på ældre mænd) samt gerningsmændenes livsforløb (barndom, voksenliv og i fænglset).

Shelly Bonnah (CA)

Shelly har over 20 års erfaring med rådgivning af børn, unge, par og familier, rådgivning af og samarbejde med en lang række organisationer, undervisning på universiteter, klinisk supervision og organisatorisk udvikling i den sociale sektor. Shelly har desuden arbejdet med Centre for Response-Based Practice og sine kollegaer Allan Wade, Linda Coates og Cathy Richardson i ca. 10 år. Hun driver i øjeblikket et responsbaseret rådgivningskontor i Kamloops, British Columbia, Canada.

Shelly har været aktiv i den igangværende udvikling af arbejdet med børn og unge ud fra et responsbaseret perspektiv, samt med forståelsen af, hvordan unge responderer på og gør modstand mod oplevelser med vold og traume. Hun arbejder desuden på at overføre disse ideer indenfor en organisatorisk kontekst og i lederpositioner, hvor magt og ansvar er en faktor. Shelly er autoriseret familieterapeut, forfatter og har en PhD fra TAOS Institute.

DIGNITY2020 arrangeres af