Datapolitik

Dataansvarlig

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C

Personoplysninger som vi indsamler og opbevarer

I forbindelse med din tilmelding til DIGNITY2020 gemmer vi følgende oplysninger om dig:

  • IP adresse

  • Navn

  • Telefonnummer og e-mailadresse

  • Land

  • Evt. kostpræferencer angivet i forbindelse med tilmelding

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi bruger de indsamlede oplysninger til at planlægge og afvikle DIGNITY2020.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af de indsamlede oplysninger kan ske hvis videregivelsen er en forudsætning for gennemførelsen af DIGNITY2020. Dette kan f.eks. være i forbindelse med trykning af navneskilte, deltagerlister mm, eller i forbindelse med bestilling af måltider mm til deltagere med særlige kostpræferencer.

Videregivelse kan også ske hvis det er et krav ifølge gældende lovgivning, eller hvis du selv giver tilladelse til videregivelse.

I forbindelse med elektronisk registrering af dine oplysninger anvender vi følgende underleverandører:

  • Stickleback, Stolpehøj 62, 2820 Gentofte, CVR 29432473

Vi har indgået databehandleraftaler med ovenstående jf. lovgivningens regler. Dermed sikrer vi at dine oplysninger altid behandles efter reglerne i denne datapolitik.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Dine oplysninge slettes senest 12 måneder efter at DIGNITY2020 er afslutttet.

Dine rettigheder

Lovgivningen sikrer dig nogle generelle rettigheder:

  • Du har ret til at få adgang til eller udleveret dine personoplysninger

  • Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger

  • Du har ret til at få slettet personoplysningerne hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen

Du skal dog være opmærksom på at der kan være knyttet betingelser og/eller begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Dette kan f.eks. være krav om betaling af omkostninger i forbindelse med adgang til eller udlevering af dine personoplysninger.

Evt. sletning af dine personoplysninger gennemføres hurtigst muligt efter at du har stillet krav herom. Der kan dog være tekniske eller juridiske begrænsninger der forhindrer at en sletning kan ske omgående. 

Klageadgang

Du kan kontakte Datatilsynet hvis du ønsker at klage over vores håndtering af dine personoplysninger.

DIGNITY2020 arrangeres af